Storsirkel kalkulator.

(Javascript må v&aeleg;re enabled for å kjøre dette programmet)

Beregne sann kurs og avstand mellom to posisjoner.

Legg inn lengde- og breddegrader, velg enhet for avstand og kartdatum og klikk på "Beregn".
Lengde/bredde legges inn som GG.GG eller GG:MM.MM eller GG:MM:SS.SS .

(NB. Beregningene kan gi store feil n&aeleg;rt polområdene.)

Data inn
Bredde1
Lengde1
Bredde2
Lengde2

Resultat
Retning 1-2
Retning 2-1
Avstand

Enhet for avstand: Kartdatum:


Tilbake til "linker"

Beregne bredde- og lengdegrad for et punkt utifra egen posisjon, avstand og retning.

Legg inn bredde/lengde for startposisjonen, sann kurs og avstand. Velg enhet for avstand og kartdatum og klikk på "Beregn".
Lengde/bredde legges inn som GG.GG, GG:MM.MM eller GG:MM:SS.SS .

Data inn
Bredde1
Lengde1
Retning 1-2
Avstand 1-2

Resultat
Bredde2
Lengde2

Enhet for avstand: Kartdatum:


Tilbake til "linker"

Brukerdefinert datum

Legg inn "bruker definerte" parametere her:

Major radius a (km): Invers flattrykking 1/f:


Tilbake til "linker"